บริษัทให้บริการซักผ้าของสายการบินต่างประเทศ (ผ้ารองจาน ผ้าเช็ดปาก ผ้าห่ม ฯลฯ) ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราใด

อัตราร้อยละ 7 กรณีให้บริการซักผ้าของสายการบินต่างประเทศ (ผ้ารองจาน ผ้าเช็ดปาก ผ้าห่ม ฯลฯ)

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี