ต้องออกใบกำกับภาษี หรือไม่ ถ้ามีรายได้ค่าบริการ จากลูกค้าต่างประเทศ

Click to rate this post!
[Total: 15 Average: 5]

ต้องออกใบกำกับภาษี หรือไม่ ถ้ามีรายได้ค่าบริการ จากลูกค้าต่างประเทศ wanwan038 wanwan028 wanwan025


ตอบ: ออกค่ะ แต่ออกในอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 0 ค่ะ wanwan012

ต้องออกใบกำกับภาษี หรือไม่ ถ้ามีรายได้ค่าบริการ จากลูกค้าต่างประเทศ
ต้องออกใบกำกับภาษี หรือไม่ ถ้ามีรายได้ค่าบริการ จากลูกค้าต่างประเทศ

Scroll to Top