ตั๋วแลกเงินต่างประเทศ  (Foreign Bill)

Click to rate this post!
[Total: 47 Average: 5]

ตั๋วแลกเงินต่างประเทศ  (Foreign Bill) คือ ตัวกลางในการชำระเงินที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ เพื่อใช้ซื้อขายสินค้าที่ผู้ซื้อและผู้ขายอยู่กันคนละประเทศ

ตั๋วแลกเงินต่างประเทศ  (Foreign Bill)
ตั๋วแลกเงินต่างประเทศ  (Foreign Bill)
Scroll to Top