ตั๋วเงินชนิดมีดอกเบี้ย (Interest-Bearing Note)

Click to rate this post!
[Total: 46 Average: 5]

ตั๋วเงินชนิดมีดอกเบี้ย (Interest-Bearing Note) หมายถึง ตั๋วเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยระบุไว้หน้าตั๋ว โดยเมื่อครบกำหนดสัญญาตั๋ว ผู้รับเงินจะได้รับทั้งจำนวนเงินที่ระบุไว้รวมทั้งดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้หน้าตั๋วเงินด้วย

ตั๋วเงินชนิดมีดอกเบี้ย (Interest-Bearing Note)
ตั๋วเงินชนิดมีดอกเบี้ย (Interest-Bearing Note)
Scroll to Top