ตราจะต้องมีชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัท ด้วยหรือไม่

Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 5]

ตราจะต้องมีชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัท ด้วยหรือไม่ 😮


ตอบ: ตราจะมีชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัท ด้วยหรือไม่ก็ได้ แต่หากในดวงตรามีชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัท ชื่อในตรานั้นต้อง ชัดเจนตรงกับชื่อที่ขอจดทะเบียนหรือตรงกับชื่อภาษาต่างประเทศที่ขอใช้ และต้องมีคำแสดงนิติฐานะของ นิติบุคคลประกอบด้วยนะค่ะ

ตราจะต้องมีชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัท ด้วยหรือไม่
ตราจะต้องมีชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัท ด้วยหรือไม่

Scroll to Top