ตรวจสอบที่อยู่ลูกหนี้

Click to rate this post!
[Total: 11 Average: 5]

ดีค่ะ พอดีอยากจะตรวจสอบ ทะเบียนการค้าของลูกค้าคะ เขาติดหนี้แล้วย้าย ออฟฟิศ ไปอยู่ที่อื่น ติดต่อลูกหนี้ได้ แต่ไม่ยอมบอกที่อยู่ใหม่ เราจะเช็คที่อยู่ได้อย่างไรบ้างค่ะ wanwan033


ตอบ: [b]ขอตอบเป็น 2 ประเภทนะคะ wanwan033[/b] 1. ถ้าเป็นทะเบียนพาณิชย์ร้านค้าบุคคลธรรมดา ให้ติดต่อขอข้อมูลที่ สำนักงานเขต หรือเมืองพัทยา หรือเทศบาล/อบต. ตามที่อยู่ของที่ตั้งสำนักงาน ซึ่งระบุอยู่ในใบ พค 0403 หรือตามข้อมูลที่อยู่ที่ผู้ประกอบการแจ้งคะ 2. ถ้าเป็นทะเบียนนิติบุคคล ให้ตรวจสอบได้ที่เว็บกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ โดยต้องสมัครสมาชิกก่อนคะ[center][b] wanwan032+++++++++++ wanwan032[/b][/center]

ตรวจสอบที่อยู่ลูกหนี้
ตรวจสอบที่อยู่ลูกหนี้

Scroll to Top