Back

ดอยลังกา

Click to rate this post!
[Total: 18 Average: 5]

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 – 18.00
มีความสูง 2,000 เมตร สูงเป็นอันดับ 5 ของประเทศไทย ทำให้มองเห็นทิวทัศน์อันงดงามของอุทยานแห่งชาติ มีเส้นทางเดินป่าใช้เวลาเดินป่า 4 วัน 3 คืน การเดินป่าในอุทยานแห่งชาติขุนแจต้องมีเจ้าหน้าที่นำทาง และต้องเตรียมอุปกรณ์ค้างแรมมาเอง เดือนพฤศจิกายน-มีนาคมเป็นช่วงที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว ผู้สนใจเดินป่าและพักค้างแรมติดต่อได้ที่อุทยานแห่งชาติขุนแจ ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57260 โทร. 0 5316 3364, 08 4489 2173 หรือ กรมอุทยานแห่งชาติฯ โทร. 0 2562 0760 www.dnp.go.th
ท่ี่มา บทความ : ททท.
Related Posts via Categoriesสถานีทดลองเกษตรที่สูงวาวี (ศูนย์บริการด้านพืชและปัจจัยการผลิ (1)หอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ (1)ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยผาหม่น (1)สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง (1)สวนป่าแม่ยาว-แม่ซ้าย (1)


ตอบ: [center] wanwan033 wanwan033[/center]

Administrator
Administrator
https://yeepou.com