ดอกเบี้ยรอนำส่งของกิจการ ต้องบันทีกบัญชีอย่างไรค่ะ

Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 5]

ดอกเบี้ยรอนำส่ง ต้องบันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ wanwan023


ตอบ: เดบิท ดอกเบี้ยรอนำส่ง
เครดิต เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ wanwan012

ดอกเบี้ยรอนำส่งของกิจการ ต้องบันทีกบัญชีอย่างไรค่ะ
ดอกเบี้ยรอนำส่งของกิจการ ต้องบันทีกบัญชีอย่างไรค่ะ
Scroll to Top