ดอกเบี้ยธนาคาร บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่

Click to rate this post!
[Total: 14 Average: 5]

ดอกเบี้ยธนาคาร บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ wanwan037


ตอบ: ดอกเบี้ยธนาคารที่กิจการกู้ยืมมานั้น ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของสรรพากรกำหนดค่ะ ถึงจะสามารถบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้ค่ะ wanwan029

ดอกเบี้ยธนาคาร บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่
ดอกเบี้ยธนาคาร บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่

Scroll to Top