ซื้อเครื่องแฟ็กซ์มาใช้ในสำนักงาน

Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 5]

ซื้อเครื่องแฟ็กซ์มาใช้ในสำนักงาน จะเคลมแวทได้เป่า

wanwan023


ตอบ: [center]+++++ wanwan032 +++++[/center]

เครื่องแฟ็กซ์สามารถนำมาใช้ในการเคลม Vat ได้คะ เพราะถือว่าเป็นเครื่องใช้สำนักงานซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการ แต่ถ้าเป็นจำพวก ค่าขนม ค่าน้ำ ค่ากระเป๋า ถึงแม้จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายในกิจการจริงๆ แต่ถือว่าไม่เกี่ยวข้องกับกิจการ จึงไม่สามารถน้ำมาใช้ในการเคลม Vat ได้คะ

[center] wanwan018 wanwan005[/center]

ซื้อเครื่องแฟ็กซ์มาใช้ในสำนักงาน
ซื้อเครื่องแฟ็กซ์มาใช้ในสำนักงาน

Scroll to Top