ซื้อเก้าอี้มาใช้ในสำนักงาน บันทึกเป็นอะไรค่ะ

Click to rate this post!
[Total: 13 Average: 5]

ซื้อเก้าอี้มาใช้ในสำนักงานค่ะ ราคา 199 บาท จะบันทึกเป็นทรัพย์สินหรือว่าค่าใช้จ่ายค่ะ wanwan024


ตอบ: ในกรณีที่ซื้อเก้าอี้มาใช้ในสำนักงาน ในราคา 199 บาทควรที่จะบันทึกเป็นค่าใชจ่ายของกิจการค่ะ wanwan012 wanwan012

ซื้อเก้าอี้มาใช้ในสำนักงาน บันทึกเป็นอะไรค่ะ
ซื้อเก้าอี้มาใช้ในสำนักงาน บันทึกเป็นอะไรค่ะ

Scroll to Top