ซื้ออพาร์ทเม้นท์มา35ล้านต้องจดเป็นนิติบุคคลดีไหม

Click to rate this post!
[Total: 14 Average: 5]

[b][size=10pt][font=arial black]ซื้ออพาร์ทเม้นท์มา35ล้านต้องจดเป็นนิติบุคคลดีไหมคะ [/font] [/size] [/b]

wanwan022


ตอบ: wanwan001การที่เราจะจดทะเบียนประเภทไหนนะนก่อนอื่นเราควรดูเงื่อนไขของกิจการของเรา ว่าตรงและเหมาะกับประเภทไหนนะคะ ในที่นี้ถ้าจะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล จะต้องเข้าเงื่อนไข ดังนี้คะ

[b]ลักษณะของธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล[/b]
เมื่อจัดตั้งกิจการแล้วในทางกฏหมายถือว่าตัวธุรกิจนั้นๆ แยกออกโดยเด็ดขาดกับความเป็นบุคคลธรรมดาของเจ้าของกิจการ การกระทำใดๆ เป็นไปในนามกิจการทั้งหมด เหมือนว่ากิจการนี้เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่เกิดขึ้นมาตามกฏหมาย
ประเภทของการจัดตั้งธุรกิจใหม่ที่เป็นนิติบุคคล โดยส่วนใหญ่มี 2 ประเภท คือ บรษัทจำกัดกับห้างส่วนจำกัด
สถานที่ที่จะไปยื่นขอจดทะเบียนจำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัด ถ้าเป็นในเขตกรุงเทพมหานครก็ไปยื่นจดทะเบียนธุรกิจซึ่งมีอยู่ 7 สำหนักงาน หรือที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าถนนนนทบุรี 1 อ.เมือง จ.นนทบุรี ส่วนในต่างจังหวัดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th)

[center][b] wanwan027+++++++++++ wanwan035[/b][/center]

ซื้ออพาร์ทเม้นท์มา35ล้านต้องจดเป็นนิติบุคคลดีไหม
ซื้ออพาร์ทเม้นท์มา35ล้านต้องจดเป็นนิติบุคคลดีไหม

Scroll to Top