บริษัทว่าจ้างบริษัท N รับเหมาโครงการท่อก๊าซไทย - มาเลเซีย ระบบท่อก๊าซบนบก (Onshore Gas Pipeline) โดยบริษัท N ว่าจ้างช่วงบริษัท Y ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในสิงคโปร์รับเหมาในระบบส่วนระบบควบคุมและระบบสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วยระบบ SCADA ติดตั้งที่สงขลา และรีโมท เทอร์มินัล ยูนิต (RTU) ติดตั้งในท่อก๊าซทุกๆ ระยะ 10 - 20 กิโลเมตร ต่อมาบริษัททำสัญญารับเหมาช่วงสำหรับงานเกี่ยวกับระบบ SCADA กับบริษัท Y ซึ่งจะปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการร่วมไทย-มาเลเซีย และมีการส่งมอบทั้งในไทยและส่งมอบที่มาเลเซีย เมื่อบริษัทเรียกเก็บเงินจากบริษัท Y บริษัทมีหน้าที่ต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

รับเหมาช่วงติดตั้งระบบโดยผลสำเร็จของงานเสร็จในไทยถือเป็นการให้บริการในไทย

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี