ชายทะเลบางขุนเทียน

Click to rate this post!
[Total: 23 Average: 5]

เป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่ขนานกับทะเลอ่าวไทย ประกอบด้วยป่าแสม และป่าโกงกาง ตามชายฝั่งเป็นที่อาศัยของนกต่างๆ
ที่มา บทความ : ททท.
Related Posts via Categoriesสยามนิรมิต (1)สวนสยาม (1)ซาฟารีเวิลด์ (1)สวนสัตว์ดุสิต (1)สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด (1)


ตอบ: [center][b] wanwan006++++++++++ wanwan007[/b][/center]

ชายทะเลบางขุนเทียน
ชายทะเลบางขุนเทียน

Scroll to Top