จ้างพนักงานอยู่ในช่วงทดลองงานจะต้องหัก ณ ที่จ่าย อย่างไร

การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีพนักงานอยู่ในช่วงทดลองงาน

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี