จ่ายค่าจ้างแรงงานรายวันไม่แน่นอนต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือไม่

จ่ายค่าจ้างแรงงานรายวันถ้ารายได้ไม่ถึงเกณฑ์ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี