Back

จัดแถลงข่าวความพร้อมเช็คช่วยชาติ

Click to rate this post!
[Total: 15 Average: 5]

สปส. เตือนผู้ประกันตนและประชาชน อย่าหลงเชื่อจ่ายเช็คช่วยชาติผ่านทางไปรษณีย์และระบบ ATMเลขที่ :วันที่ประกาศ : 25/3/2552ก.แรงงาน และ ก.คลัง ร่วมกับ แบงก์กรุงเทพฯ จัดแถลงข่าวความพร้อม “เช็คช่วยชาติ” กระทรวงแรงงานและกระทรวงการคลัง ร่วมกับธนาคารกรุงเทพฯ จัดงานแถลงข่าวความพร้อม “เช็คช่วยชาติ” โดย สปส.รับเช็คงวดแรกกว่า 5.5 ล้านฉบับ เร่งมอบให้ผู้ประกันตนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเร็ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายไพฑูรย์ แก้วทอง) และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายกรณ์ จาติกวณิช) ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยมีนายธีระ อภัยวงศ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดงานแถลงข่าวโดยในงานได้แสดงความพร้อมโครงการเช็คช่วยชาติช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐ เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม 2552 ณ ห้องประชุม ชั้น 30 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ โดยทางสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้รับมอบ “เช็คช่วยชาติฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจโลก” ที่พิมพ์เสร็จสิ้นแล้วจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวน 5,547,436 ฉบับ เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประกันตนที่มีสิทธิรับเช็คช่วยชาติเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเร็ว นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวในงานว่า ขณะนี้สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้รับเช็คจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินการมอบให้แก่ผู้ประกันตนที่มีสิทธิ ซึ่งให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานเป็นผู้ดำเนินการแจกจ่ายเช็คเองทั้งหมด จะไม่มีการให้เจ้าของสถานประกอบการเป็นผู้แจกจ่าย การจ่ายเช็คดังกล่าวจะทำด้วยกัน 3 แนวทางหลัก คือ 1.มอบให้ผู้ประกันตน ณ สถานประกอบการของนายจ้าง 2.มอบ ณ จุดนัดพบในอำเภอต่างๆ สำหรับผู้ประกันตนซึ่งอยู่ห่างไกลและ 3.มอบ ณ ที่ตั้งของสำนักงานประกันสังคม หรือสถานที่ที่มีความสะดวก เช่น สนามกีฬา วัด โรงเรียน หรือ ห้างสรรพสินค้า สำหรับผู้ประกันตนในเขตเมือง สำนักงานประกันสังคมจะประชาสัมพันธ์แจ้งผ่านนายจ้างโดยตรง หรือ ผ่านสื่อต่างๆ โดยสถานประกอบการใดมีลูกจ้าง 100 คนขึ้นไป ต้องการให้นำเช็คไปมอบที่สถานประกอบการสามารถแจ้งความจำนงได้ทางหมายเลขโทรสาร 0-2526-1959, 0-2968-7562 ทางกระทรวงแรงงานจะจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อจัดส่งเช็คให้ถึงมือผู้ประกันตนตามที่ร้องขอ นายไพฑูรย์ กล่าวด้วยว่า ในเรื่องของการมอบเช็คนั้น สำนักงานประกันสังคม ได้เตรียมการมอบให้กับผู้ประกันตน ในระหว่างวันที่ 26 มีนาคม ถึง 8 เมษายน 2552 โดยจะนำไปจ่ายยังสถานประกอบการ จำนวน 7,556 แห่ง ผู้ประกันตนจำนวน 2,361,300 คน จ่าย ณ ที่ว่าการอำเภอ 800 แห่ง ผู้ประกันตน 1,071,600 คน และจ่าย ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดรวมถึงศูนย์การค้าจำนวน 2,714,400 คน โดยท่านนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) จะให้เกียรติมอบเช็คให้กับผู้ประกันตนรายแรก ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 26 มีนาคม 2552 เวลา 8.00 น ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมจะนำเช็คไปมอบให้แก่ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (ผู้ประกันตน ตามมาตรา 39) ในเขต กทม. และผู้ประกันตนที่ทำงานกับนายจ้าง (ผู้ประกันตนตามมาตรา 33) ของสถานประกอบการขนาดเล็กของสำนักงานประกันสังคม เขตพื้นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2552 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร หากผู้ประกันตนมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ หรือโทร 1506 ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดตั้งแต่เวลา 07.00 –
19.00 น. หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.sso.go.thศูนย์สารนิเทศ สอบถามประกันสังคม โทร. 1506 www.sso.go.thRelated Posts via Categoriesประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน (1)การเรียกเก็บเงินสมทบ (1)ประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ (1)ประโยชน์ทดแทนในกรณีเสียชีวิต (1)สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง แต่ยังไม่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (1)


ตอบ: wanwan012 wanwan029

Administrator
Administrator
https://yeepou.com