Back

จัดกีฬาสี นำน้ำดื่มไปเลี้ยงพนักงาน

Click to rate this post!
[Total: 19 Average: 5]

จัดกีฬาสี นำน้ำดื่มไปเลี้ยงพนักงาน เป็นค่าใช้จ่ายค่าสวัสดิการของพนักงานได้หรือไม่ค่ะ แล้วมีผลกระทบอะไรกับพนักงานหรือไม่ wanwan029Administrator
Administrator
https://yeepou.com