กรณีหน่วยงานราชการได้รับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติใน 6 จังหวัดภาคใต้ จะต้องออกหลักฐานอย่างไรให้แก่ผู้บริจาค

หน่วยงานราชการออกเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานในการหักลดหย่อนเงินที่บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติใน 6 จังหวัดภาคใต้

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี