จะเปิดร้านขายข้าวมันไก่ที่ฟาสต์ฟู้ดบนห้างจะจดทะเบียนแบบไหนดีค่ะ

Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 5]

จะเปิดร้านขายข้าวมันไก่ที่ฟาสต์ฟู้ดบนห้างจะจดทะเบียนแบบไหนดีค่ะ wanwan038 wanwan028 wanwan020


ตอบ: ในห้างสรรพสินค้า แต่ละที่จะมีเงื่อนไขที่ต่างหันแต่คนที่จะไปเช่าต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลค่ะ wanwan012

จะเปิดร้านขายข้าวมันไก่ที่ฟาสต์ฟู้ดบนห้างจะจดทะเบียนแบบไหนดีค่ะ
จะเปิดร้านขายข้าวมันไก่ที่ฟาสต์ฟู้ดบนห้างจะจดทะเบียนแบบไหนดีค่ะ
Scroll to Top