จะทำหัก ณ ที่จ่ายค่าเช่าบ้าน แต่มีค่ามัดจำด้วยเราต้องยอดเงินยอดไหนมาหัก ณ ที่จ่ายค่ะ

Click to rate this post!
[Total: 23 Average: 5]

จะทำหัก ณ ที่จ่ายค่าเช่าบ้าน แต่มีค่ามัดจำด้วยเราต้องยอดเงินยอดไหนมาหัก ณ ที่จ่ายค่ะ


ตอบ: ต้องนำเฉพาะสว่นของเงินค่าเช่าจำมา[url=http://www.thaitaxboard.com/index.php?topic=120829.0]หัก ณ ที่จ่าย[/url]ค่ะ ค่ามัดจำไม่เกี่ยวค่ะ

จะทำหัก ณ ที่จ่ายค่าเช่าบ้าน แต่มีค่ามัดจำด้วยเราต้องยอดเงินยอดไหนมาหัก ณ ที่จ่ายค่ะ
จะทำหัก ณ ที่จ่ายค่าเช่าบ้าน แต่มีค่ามัดจำด้วยเราต้องยอดเงินยอดไหนมาหัก ณ ที่จ่ายค่ะ

Scroll to Top