จองชื่อบริษัท ได้ที่ไหน จองชื่อนิติบุคคลได้ที่ใดบ้าง

Click to rate this post!
[Total: 15 Average: 5]

หากต้องการจองชื่อ เพื่อจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนได้ที่ไหนบ้าง :'(


ตอบ: [font=times new roman]การยื่นแบบจองชื่อนิติบุคคลยื่นได้ที่ 1.ฝ่ายจองชื่อนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือสำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจทั้ง 7 แห่ง หรือสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดทุกจังหวัด 2. ทางระบบ Internet โดยผ่านทาง website ชื่อ www.dbd.go.th [/font] 😀

จองชื่อบริษัท ได้ที่ไหน จองชื่อนิติบุคคลได้ที่ใดบ้าง
จองชื่อบริษัท ได้ที่ไหน จองชื่อนิติบุคคลได้ที่ใดบ้าง

Scroll to Top