จบคณะบริหารธุรกิจ แต่อยากทำบัญชีเป็น

Click to rate this post!
[Total: 14 Average: 5]

จบคณะบริหารธุรกิจ แต่อยากทำบัญชีเป็น


ตอบ: ทุกอย่างต้องมีการเรียนรู้ค่ะ แต่บัญชีจะเหมาะกับผู้ที่มีใจรักค่ะ ชอบคำนวณค่ะ

จบคณะบริหารธุรกิจ แต่อยากทำบัญชีเป็น
จบคณะบริหารธุรกิจ แต่อยากทำบัญชีเป็น

Scroll to Top