Back

จดทะเบียนพาณิชย์ ทำกิจการเช่ารถทัวร์

Click to rate this post!
[Total: 14 Average: 5]

. กำลังจะเริ่มกิจการ เกี่ยวกับรถเช่าทำทัวร์ ไม่ทราบว่าต้องดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยหรือไม่คะ ต้องจดทะเบียนในนามบุคคลได้หรือเปล่า หรือว่าจะต้องจดทะเบียนในนามบริษัท และในการดำเนินการต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะ ++++

wanwan013


ตอบ: เนื่องจากธุรกิจบริการนั้น ตามที่คุณกล่าวในข้างต้น ยังได้รับยกเว้นให้เป็นธุรกิจที่ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์จนถึงปัจจุบัน จึงเห็นควรว่าธุรกิจของคุณควรดำเนินไปในรูปแบบนิติบุคคล ซึ่งมีตั้งแต่ หสน. หจก. บจ.และ บมจ.ซึ่งรับรองรับธุรกิจทุกประเภท วิธีการจดทะเบียนสามารถศึกษาได้ที่

http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin … _estab.pdf สำหรับ หจก. และ http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin … lish_1.pdf สำหรับ บจ. คะ wanwan029

[center][b]wanwan032+++++++++ wanwan032[/b][/center]

Administrator
Administrator
https://yeepou.com