งานการตลาดสำหรับนักวางแผน

Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 5]

           งานการตลาดเป็นงานที่รวมศาสตร์และศิลป์เข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้มีจุดมุ่งหมายหลักอยู่ที่การทำให้สินค้าและการบริการนั้นติดตลาดและต้องมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ติดตามผลเพื่อผลสำเร็จของงาน งานด้านการตลาดจะแบ่งออกหลายบทบาท และมีหน้าที่เริ่มต้นตั้งแต่การวางแผนการตลาด การโฆษณาหรือการโปรโมท การพัฒนาสินค้าไปจนถึงการทำแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างตามแต่ขนาดของบริษัทขึ้นอยู่กับความต้องการพัฒนาตัวสินค้าหรือการบริการของแต่ละบริษัท คุณสมบัติของผู้ที่ทำงานด้านการตลาดจะต้องเป็นผู้ที่รู้ว่าปัจจัยอะไรที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์วางแผนการตลาดให้รัดกุมยิ่งขึ้นจำเป็นต้องเป็นคนกล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น และต้องเป็นผู้ที่จะต้องรู้จักตัวสินค้านั้นๆเป็นอย่างดี การวางแผนการตลาดที่รอบคอบและรัดกุมจะช่วยส่งผลให้ธุรกิจหรืองานบริการนั้นประสบความสำเร็จ งานการตลาดเป็นการเรียนรู้เพื่อศึกษาสภาพการตลาด โดยรวมโดยเริ่มจากการวางแผนกลุ่มเป้าหมาย หรือมีการจัดนิทรรศการส่งเสริมการขาย หรือการแสดงสินค้า ตลอดจนการจัดเก็บข้อมูลรายชื่อลูกค้าเพื่อนำมาพัฒนาสินค้าหรือนำมาสรุปเพื่อต่อยอดของธุรกิจ งานด้านการตลาดอาจจะมีลักษณะงานที่แตกต่างตามหน่วยงานหรือองค์กรหรือแตกต่างกันตามงานที่ได้รับมอบหมาย การที่จะประสบความสำเร็จในการเป็นนักการตลาดที่บางครั้งต้องมีจินตนาการอยู่บ้างหรืออาจะต้องคิดให้ลึกและรอบคอบและรัดกุม หรือมีความคิดนอกกรอบของการตลาดรูปแบบเดิมก็จะทำให้เป็นจุดเด่นที่สามารถดึงดูดลูกค้าได้เช่นกัน การตลาดที่ดีจะต้องมีผู้สามารถทำอาชีพงานการตลาดได้เป็นอย่างดี เปรียบเสมือนเป็นการวางแผนในสนามรบเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะนั่นคือจำนวนลูกค้าและผลประกอบการที่เพิ่มขึ้น หากการตลาดไม่ดีก็อาจจะทำให้ธุรกิจหรืองานบริการนั้นๆต้องล้มเหลวลงได้เช่นกิจการขายอาหารเสริมก็จำเป็นต้องหาพรีเซนเตอร์หุ่นดี ผิวสวย หน้าตาสวยเพื่อมาเป็นจุดขายทำให้สินค้ายี่ห้อนั้นดูน่าซื้อมารับประทานยิ่งขึ้น ถือเป็นกลไกทางการตลาดอย่างหนึ่งที่สามารถดึงความสนใจลูกค้าได้เป็นอย่างดี

งานการตลาดสำหรับนักวางแผน
งานการตลาดสำหรับนักวางแผน

Scroll to Top