ใครเป็น ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี วิธีการจัดทำบัญชี การจัดทําบัญชี และ งบการเงิน มี แนวทางปฏิบัติ

เคยสงสัยไหมว่า การจะประกอบอาชีพ 1 อาชีพ เราจำเป็นต้องทำบัญชีหรือไม่ การค้าขาย ซื้อมา-ขายไป ผลิตสินค้าต่างๆ หรือแม้กระทั้งธุรกิจบริการ อาชีพเหล่านี้จำเป็นไหมที่จะต้องจัดทำบัญชี แล้วใครละที่ต้องจัดทำบัญชีตามกฎหมาย เรามาดูกันว่ามีใครบ้าง

มูลนิธิที่ได้รับการประกาศให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลแล้ว ต้องยื่นงบการเงินกับกรมสรรพากรหรือไม่

มูลนิธิที่ได้รับการประกาศให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลแล้ว ต้องส่งรายงานการประชุมใหญ่ งบดุล และบัญชีรายได้รายจ่าย ฯลฯ ต่อกรมสรรพากร

บริษัท ท. เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ถือหุ้นบริษัทร่วม 2 แห่งที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจ่ายค่าตรวจสอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทร่วมทั้ง 2 แห่ง ซึ่งงบการเงินรวมของบริษัทต้องใช้ตัวเลขของงบการเงินบริษัทร่วมทั้ง 2 แห่งมารวมเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินบริษัท และจ่ายส่วนเพิ่มของค่าตรวจสอบบัญชีประจำปีที่บริษัทออกแทนบริษัทร่วมแห่งหนึ่ง เนื่องจากต้องการเปลี่ยนสำนักงานตรวจสอบบัญชีให้เป็นสำนักงานเดียวกัน บริษัทสามารถถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้หรือไม่

รายจ่ายค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทร่วม

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี