ใครเป็น ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี วิธีการจัดทำบัญชี การจัดทําบัญชี และ งบการเงิน มี แนวทางปฏิบัติ

เคยสงสัยไหมว่า การจะประกอบอาชีพ 1 อาชีพ เราจำเป็นต้องทำบัญชีหรือไม่ การค้าขาย ซื้อมา-ขายไป ผลิตสินค้าต่างๆ หรือแม้กระทั้งธุรกิจบริการ อาชีพเหล่านี้จำเป็นไหมที่จะต้องจัดทำบัญชี แล้วใครละที่ต้องจัดทำบัญชีตามกฎหมาย เรามาดูกันว่ามีใครบ้าง

มูลนิธิที่ได้รับการประกาศให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลแล้ว ต้องยื่นงบการเงินกับกรมสรรพากรหรือไม่

มูลนิธิที่ได้รับการประกาศให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลแล้ว ต้องส่งรายงานการประชุมใหญ่ งบดุล และบัญชีรายได้รายจ่าย ฯลฯ ต่อกรมสรรพากร

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี