ค้าขายเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างจำเป็นต้องจดทะเบียนการค้าไหม

Click to rate this post!
[Total: 13 Average: 5]

ค้าขายเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างจำเป็นต้องจดทะเบียนการค้าไหม wanwan035


ตอบ: คุณต้องการจดหรือเปล่าค่ะ เพราะถ้าไม่จดทะเบียนการค้า ก็ถือว่าเป็นบุคคลธรรมดาค่ะ wanwan012

ค้าขายเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างจำเป็นต้องจดทะเบียนการค้าไหม
ค้าขายเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างจำเป็นต้องจดทะเบียนการค้าไหม
Scroll to Top