ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

Click to rate this post!
[Total: 12 Average: 5]

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้เต็มจำนวนหรือไม่ wanwan012


ตอบ: ค่าใช้จ่ายในการเดินทางถ้าเป็นนลักษณะค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกิจการก็สามารถบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้ค่ะ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

Scroll to Top