ค่าใช้จ่ายของบิลค่าน้ำมันทั่วไป

Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 5]

บิลค่าน้ำมันทั่วไป บันทึกเป็นค่าใชจ่ายได้ไหมคะ wanwan028


ตอบ: ถ้าค่าน้ำมัน เป็นการเติมน้ำมันให้กับรถยนต์ของกิจการ ก็สามารถนำมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้ค่ะ

ค่าใช้จ่ายของบิลค่าน้ำมันทั่วไป
ค่าใช้จ่ายของบิลค่าน้ำมันทั่วไป

Scroll to Top