ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไหม

Click to rate this post!
[Total: 19 Average: 5]

ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ไหมครับ และต้องหักกี่เปอร์เซ็น…?


ตอบ: ++++ สำหรับค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วยค่ะ หัก 2 % ค่ะ ++++

ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไหม
ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไหม

Scroll to Top