ค่าแรงรับเหมาก่อสร้าง

Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 5]

ค่าแรงรับเหมาก่อสร้าง ต้องบันทึกอย่างไรค่ะ wanwan037


ตอบ: ในกรณีที่เป็นรายได้ บันทึกบัญชีดังนี้ค่ะ
เดบิต เงินสด
เดบิต ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
เครดิต รายได้ค่าแรง

ในกรณีที่เป็นค่าใช้จ่าย
เดบิต ค่าแรงรับเหมา
เครดิต เงินสด
เครดิต ภาษีหัก ณ ทีจ่าย

ค่าแรงรับเหมาก่อสร้าง
ค่าแรงรับเหมาก่อสร้าง

Scroll to Top