ค่าปรับล่าช้าคีย์ยังไง

Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 5]

ค่าปรับล่าช้าบันทึกบัญชียังไง wanwan035


ตอบ: ค่าปรับล่าช้า บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการค่ะ แต่ในทางภาษีต้องบวกกลับเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามค่ะ wanwan012

ค่าปรับล่าช้าคีย์ยังไง
ค่าปรับล่าช้าคีย์ยังไง

Scroll to Top