ค่าบริจาค

Click to rate this post!
[Total: 11 Average: 5]

การบริจาคเงินให้พรรคการเมืองเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งตามเงื่อนไขของพรรคการเมือง สามารถลงเป็นรายจ่ายของบริษัท หรือไม่ค่ะ


ตอบ: :- 🙂 😉 😀

ยังไม่มีกฏหมายกำหนดให้หักได้

ค่าบริจาค
ค่าบริจาค

Scroll to Top