ค่านายหน้าจ่ายบุคคลธรรมดาหัก 3% ผิดมั้ย

Click to rate this post!
[Total: 13 Average: 5]

ค่านายหน้าจ่ายบุคคลธรรมดาหัก 3% ผิดมั้ย 🙁


ตอบ: ไม่ผิดค่ะ เพราะว่าค่านายหน้า ตามประมวลรัษฎากร ให้ หัก ณ ที่จ่าย 3% ทั้งบุคคลธรรมดา (ยื่นแบบ ภงด.3) และนิติบุคคล (ยื่นแบบ ภงด.53 ค่ะ

ค่านายหน้าจ่ายบุคคลธรรมดาหัก 3% ผิดมั้ย
ค่านายหน้าจ่ายบุคคลธรรมดาหัก 3% ผิดมั้ย

Scroll to Top