ค่าจ้าง outsource ด้านคอมพิวเตอร์ จะต้องกรอกภาษีอย่างไรครับ

Click to rate this post!
[Total: 20 Average: 5]

ค่าจ้าง outsource ด้านคอมพิวเตอร์ จะต้องกรอกภาษีอย่างไรครับ ต้องหัก ณ ที่จ่ายหรืไม่ค่ะ wanwan025ค่าจ้าง outsource ด้านคอมพิวเตอร์ จะต้องกรอกภาษีอย่างไรครับ
ค่าจ้าง outsource ด้านคอมพิวเตอร์ จะต้องกรอกภาษีอย่างไรครับ

Scroll to Top