คณะบุคคลจ่ายเงินเดือนให้ผู้ดำเนินการแทนและคนอื่นๆในคณะ

Click to rate this post!
[Total: 17 Average: 5]

คณะบุคคลจ่ายเงินเดือนให้ผู้ดำเนินการแทนและคนอื่นๆในคณะ บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ wanwan020


ตอบ: บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของคณะบุคคลได้เลยค่ะ wanwan037

คณะบุคคลจ่ายเงินเดือนให้ผู้ดำเนินการแทนและคนอื่นๆในคณะ
คณะบุคคลจ่ายเงินเดือนให้ผู้ดำเนินการแทนและคนอื่นๆในคณะ

Scroll to Top