ข้อดีของการบันทึกบัญชีทุกวันสำหรับพนักงานบัญชีที่ทำงานประจำ

Click to rate this post!
[Total: 6 Average: 5]

                 ตำแหน่งพนักงานบัญชีที่ทำงานรายเดือนนั้น มีอยู่มากมายที่เจ้าของกิจการจ้างเป็นรายเดือน สิ่งนี้บ่งบอกว่านักบัญชีมีความสำคัญต่อกิจการเป็นอย่างยิ่งแทบขาดไม่ได้ในทุกที่ทุกองค์กร เพราะการทำบัญชีของกิจการจะช่วยให้ทราบฐานะการเงินและนำมาซึ่งการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพก็ด้วยผลการแสดงของตัวเลขทางบัญชี ในส่วนของพนักงานบัญชีที่ทำงานประจำนั้น ควรมีการทำงานที่เป็นหลักการโดยเฉพาะในเรื่องของบัญชี โดยในที่นี้จะกล่าวถึงข้อดีของการบันทึกบัญชีทุกวันของพนักงานบัญชี

1.ช่วยให้บัญชีเป็นปัจจุบัน เมื่อมีการเรียกตรวจบัญชีแบบกะทันหัน การที่พนักงานบัญชีทำงานของตนให้เป็นปัจจุบันและปิดบัญชีเรียบร้อยจะทำให้รอดพ้นจากการชี้แจง และกลับไปบ้านแบบไร้กังวลเพราะงานบัญชีของตนเป็นปัจจุบัน ถึงแม้ว่าจะไม่มีใครมาคอยตรวจสอบตลอดเวลาทุกวันแต่พนักงานบัญชีควรตระหนักในความจริงในข้อนี้ ดังนั้น ก่อนกลับบ้านทุกครั้งควรปิดบัญชีให้เรียบร้อยเพราะคุณไม่รู้ว่าจะมีการตรวจสอบบัญชีเมื่อไรนั่นเอง
2.ทำบัญชีเป็นปัจจุบันกลับบ้านไร้กังวล บางคนมีความเครียดจากการทำงานแล้วนำมาเครียดต่อที่บ้าน สำหรับนักบัญชีแล้ววิธีการที่จะทำให้หายกังวลจนเป็นความเครียดได้ นั่นก็คือ ทำบัญชีให้เสร็จหากเป็นสิ่งที่จะต้องทำให้เสร็จในวันนั้น อย่ามีข้ออ้างที่จะไม่ทำเป็นอันขาด เพราะหากมีการเข้าตรวจกะทันหันจะทำให้คุณไม่มีข้อแก้ตัวและมีผลกระทบต่อการทำงาน ดังนั้น แม้ไม่มีใครมาตรวจแต่คุณก็ไม่ควรประมาทควรทำงานในหน้าที่ให้ดีที่สุดและให้เป็นปัจจุบันในวันนั้นเท่านั้น
3.ทำบัญชีให้เป็นปัจจุบันช่วยสร้างการทำงานที่ดี การทำงานที่ดีในเรื่องของบัญชีสามารถสร้างได้ โดยกำหนดการแล้วเสร็จของงานในแต่ละจุดให้ตรงตามวันที่เหมาะสมไม่ล่าช้าไปกว่านั้น การบันทึกบัญชีที่ต้องเสร็จในวันนั้นควรทำให้เสร็จทุกครั้ง ไม่ควรหาข้ออ้างว่าเพราะเหตุใดจึงไม่ปิดบัญชีเมื่อมีรายการรับจ่ายเกิดขึ้น การสร้างนิสัยในการทำงานที่ดีจะช่วยให้รอดพ้นจากการถูกตรวจสอบและจะเกิดความไม่ไว้วางใจ ซึ่งเมื่อพนักงานบัญชีที่ทำงานให้เป็นปัจจุบันจะได้รับผลตอบแทนเป็นความไว้วางใจและความสบายใจนั่นเอง

                 การทำงานบัญชีสำหรับพนักงานประจำนั้น ควรสร้างหลักการทำงานที่ดีในเรื่องของบัญชี สิ่งใดที่ควรทำให้เป็นปัจจุบันทุกวันก็ควรทำให้แล้วเสร็จในวันนั้น ส่วนงานที่ต้องใช้เวลาและมีกำหนดเป็นรอบ ๆ เช่น งบดุล งบทดลอง งบกำไรขาดทุน ก็ควรจัดสรรเวลาทำงานให้ทันตามกำหนด ซึ่งจะทำให้พนักงานบัญชีไร้ความกังวลทุกครั้งเมื่อกลับบ้าน

ข้อดีของการบันทึกบัญชีทุกวันสำหรับพนักงานบัญชีที่ทำงานประจำ
ข้อดีของการบันทึกบัญชีทุกวันสำหรับพนักงานบัญชีที่ทำงานประจำ

Scroll to Top