บันทึกบัญชี กำไรจากการขายรถยนต์ ขายรถยนต์ บันทึกบัญชีอย่างไร บันทึกบัญชีขายสินทรัพย์

เมื่อบริษัทซื้อรถยนต์มาใช้ในกิจการ และจะพูดถึงในกรณีที่บริษัทเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทต้องคำนึงอยู่ 2 อย่าง ในการบัญชีทึกบัญชี คือ

บุคคลธรรมดาขายรถยนต์เก่าที่ซื้อมาใช้งานต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือไม่

บุคคลธรรมดาขายรถยนต์เก่าที่มีไว้ใช้งานได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

บริษัทประกอบกิจการขายรถยนต์ ได้ขายรถยนต์ให้แก่กรรมการบริษัทต่ำกว่าราคาตลาดจะได้หรือไม่

ขายสินค้าให้กรรมการบริษัทในราคาต่ำกว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอันสมควร

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี