Back

ขายทรัพย์สินและสินค้าเพื่อจะปิดกิจการ

Click to rate this post!
[Total: 11 Average: 5]

ขายทรัพย์สินและสินค้าเพื่อจะปิดกิจการ ถ้าขายไม่ได้ต้องขายให้ใครค่ะ wanwan021


ตอบ: ขายให้กับ กรรมการหรือว่าหุ้นส่วนค่ะ wanwan012 wanwan012 wanwan029

Administrator
Administrator
https://yeepou.com