ขั้นตอนการเปิดบริษัทนำเที่ยว

Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 5]

ขั้นตอนการเปิดบริษัทนำเที่ยว มีอะไรบ้างครับ

🙁


ตอบ: ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทสามารถศึกษารายละเอียด ในwww.dbd.go.th ได้รวมถึงแบบคำขอก็สามารถพิมพ์ในเว็ปไซด์ได้เลย แต่จะแนะนำขั้นตอนเบื้องต้นว่า
1. การเปิดบริษัทจำกัด ต้องมีผู้ก่อตั้งรวมกัน 3 คนขึ้นไป
2.ส่งตัวแทนมาทำการจองชื่อนิติบุคล สามารถจองได้ 2 ทางทั้งทางอินเตอร์เน็ตและเดินทางมาทำการจองที่กรมฯแต่แบบการจองชื่อไม่มีให้ดาวน์โหลด ต้องมาซื้อที่กรมฯ สนามบินนำ้เท่านั้น
3.หลังจากได้ชื่อก็ไปจัดเตรียมพิมพ์เอกสาร แต่งตั้งกรรมการผู้มีอำนาจในการจดทะเบียน
4.หลังจากจดทะเบียนบริษัทแล้ว ขอแนะนำให้ไปติดต่อที่ กระทรวงการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุญาติในการทำธุรกิจทัวร์
😀

ขั้นตอนการเปิดบริษัทนำเที่ยว
ขั้นตอนการเปิดบริษัทนำเที่ยว

Scroll to Top