ขอรบกวนถามเรื่อง VAT 2.5% หน่อยครับ

Click to rate this post!
[Total: 16 Average: 5]

ขอรบกวนถามเรื่อง VAT 2.5% หน่อยครับ

1. VAT เหมา 2.5% ( ม.80/2 ) ยังใช้กันอยู่หรือเปล่าครับ หาใน Net ไม่มีใครพูดถึงเลย เจอแต่ตัวกฎหมาย
2. ผู้ที่เข้าข่าย 2.5% คือผู้ที่มีฐานภาษีอยู่ระหว่าง 1.8 ล้าน ถึง "มูลค่าของฐานภาษีซึ่งได้คำนวณตามหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา" (ม.82/16) แล้วมูลค่าที่ว่านี้คือเท่าไรครับ
3. ใน ม.81/1 พูดเหมือนว่ายอดก่อน 1.8 ล้านได้รับการยกเว้น ถ้าอย่างนั้นฐานที่จะนำไปคิด 2.5% คือส่วนเกิน 1.8 ล้านใช่หรือไม่ครับ
4. กรณีปีถัดไปถ้ารายได้ไม่ถึง 1.8 ล้านยังต้องยื่น 2.5% ของเงินได้อีกหรือไม่ครับ

ขอบคุณมากครับ


ตอบ: ขอบคุณมากๆครับ ตอบเร็วจนตกใจ

ขอคาราวะครับ wanwan008
ตอบ: wanwan017 wanwan017 wanwan017
ตอบ: ข้อ1. Vat เหมาจ่าย 2.5 %(มาตรา 80/2) ไม่ได้ใช้แล้วค่ะ ในปัจจุบันนี้
ข้อ 3. ช้ค่ะ รายได้ที่จะนำมาคิดต้องเป็นรายได้ส่วนที่เกิน 1,800,000 บาทค่ะ
ข้อ 4.สำหรับปีแรกที่มีรายได้เกิน 1,800,000 จะต้องนส่วนที่เกินมาคิด Vat 2.5% ค่ะ แต่ถ้าปีถัดไปไม่ว่ารายได้จะเกินหรือไม่ต้องนำรายได้ทั้งหมดมาคำนวณเพื่อเสียภาษี 2.5% ค่ะ
wanwan012 wanwan012 wanwan012 wanwan012 wanwan012 wanwan012

ขอรบกวนถามเรื่อง VAT 2.5% หน่อยครับ
ขอรบกวนถามเรื่อง VAT 2.5% หน่อยครับ

Scroll to Top