บุคคลธรรมดาต้องยื่นคำร้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรภายในกี่วัน

บุคคลธรรมดาต้องยื่นคำร้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีภายใน 60 วัน

บุคคลธรรมดาประกอบกิจการซื้อมาขายไป หากมีรายรับเกิน 1,800,000 บาท ต้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรหรือไม่

บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ต้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

คณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรทางอินเทอร์เน็ตได้หรือไม่

คณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญ ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรทางอินเทอร์เน็ตไม่ได้

บริษัทประกอบกิจการให้เช่ารถตู้ จดทะเบียนนิติบุคคลใหม่กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว จะต้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรอีกหรือไม่

นิติบุคคลใหม่ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

บริษัทจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยเลข 4 ในการดำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยยื่นแบบ ภ.พ.30 ขอคืนเงินภาษีมาโดยตลอด ต่อมาบริษัทขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรใหม่เป็นหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยเลข 3 และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มใหม่ เนื่องจากเข้าใจผิดว่า เลขประตัวผู้เสียภาษีอากรเดิมที่หมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยเลข 4 เป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรประเภทไม่มีเงินได้พึงประเมิน ซึ่งอาจไม่มีสิทธิขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยยื่นแบบ ภ.พ.30 ด้วยหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรใหม่ และนำยอดเครดิตยกมาจากหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรเดิมมาใช้ในการคำนวณภาษี รวมทั้งไม่ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรเดิมอีกเลย บริษัทปฏิบัติถูกต้องหรือไม่

มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 2 หมายเลข ให้ยื่นคำร้องเพื่อคืนบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ร้านค้าขายผ้าต้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรหรือไม่

ร้านค้าขายผ้าต้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรทางอินเทอร์เน็ต แต่กรอกข้อมูลไม่ได้จะทำอย่างไร

วิธีแก้ไขการกรอกข้อมูลในระบบขอมีเลขประจำตัวทางอินเทอร์เน็ตไม่ได้

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี