ขอความกรุณาช่วยแนะนำเรื่องการจดทะเบียนการค้าหน่อยนะคะ

Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 5]

ขอความกรุณาช่วยแนะนำเรื่องการจดทะเบียนการค้าหน่อยนะคะ อยากทราบรายละเอียด ค่าใช้จ่าย และเอกสารต่างๆหน่อยคะในการเปิดร้านเสริมสวย wanwan020


ตอบ: ในกรณีจัดตั้งร้านเสริมสวย ถือเป็นธุรกิจบริการที่ทะเบียนพาณิชย์ร้านค้า/บุคคลธรรมดาประกาศยกเว้น ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ฉะนั้นกรณีของกิจการคุณอาจควรต้องจดเป็นทะเบียนนิติบุคคล รายละเอียดตามลิงค์http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=6 เลือกดูในส่วนของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนบริษัท wanwan012 wanwan012

ขอความกรุณาช่วยแนะนำเรื่องการจดทะเบียนการค้าหน่อยนะคะ
ขอความกรุณาช่วยแนะนำเรื่องการจดทะเบียนการค้าหน่อยนะคะ
Scroll to Top