Back

ก่อสร้างอพาร์ตเม้นท์ให้เช่ากรณีมีภาษีซื้อ

Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 5]

ก่อสร้างอพาร์ตเม้นท์ให้เช่ากรณีมีภาษีซื้อ เคลมภาษีคืนได้หรือไม่ wanwan020


ตอบ: ภาษีซื้อถ้าเป็นไปตามเงื่อนไของกรมสรรพากร กิจการสามารถขอเคลมภาษีคืนได้ค่ะ wanwan012

Administrator
Administrator
https://yeepou.com