Back

กำไรขาดทุนจากการซื้อเครื่องจักร

Click to rate this post!
[Total: 15 Average: 5]

กำไรขาดทุนของการซื้อเครื่องจักร บันทึกยังไงค่ะ…?


ตอบ: +++ สำหรับการบันทึกบัญชี +++

มาดูในกรณีที่ ** ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ** จะบันทึกเป็นต้นทุน เนื่องจากเป็นมูลค่าโดยตรงในการซื้อทรัพย์สินนั้นมา ดังนั้นเมื่อราคาที่ซื้อเพิ่มขึ้น ก็ควรบันทึกเป็นต้นทุนของทรัพย์สินเพิ่มขึ้นค่ะ

ในทางกลับกันหากเป็น ** กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ** ก็ควรบันทึกลดราคาของทรัพย์สินนั้นลง เนื่องจากมูลค่าที่ซื้อมานั้นได้ซื้อมาในราคาที่ถูกลงค่ะ

Administrator
Administrator
https://yeepou.com