เคล็ดลับ การเลือกซื้อ กระเป๋าเดินทาง วิธีเลือก กระเป๋าเดินทาง

ถ้าเป็นทรงสี่เหลี่ยมจะสามารถช่วยให้ใส่ของได้เป็นจำนวนมาก กว่ากระเป๋าทรงอื่น ๆ 2.น้ำหนักเบาเกิน 4 กิโลกรัมจะดีมาก

บริษัท ก. เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนอกเขตอุตสาหกรรมส่งออก บริษัท ก. ทำธุรกรรม Sale and Lease back กับบริษัท ข. ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในเขตอุตสาหกรรมส่งออก โดยบริษัท ก. ซื้อเครื่องจักรที่ใช้งานแล้วจากบริษัท ข. ขณะเดียวกันก็ทำสัญญาให้เช่าแบบลิสซิ่งเครื่องจักรดังกล่าวแก่บริษัท ข. เพื่อใช้ผลิตสินค้าเพื่อส่งออก โดยไม่มีการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรออกจากเขตอุตสาหกรรมส่งออก สัญญาเช่าแบบลิสซิ่งมีอายุ 4 ปี และเรียกเก็บค่าเช่าเป็นรายเดือน รวมทั้งกำหนดมูลค่าซื้อคืนเครื่องจักร เพื่อให้สิทธิแก่ผู้เช่าในการเลือกซื้อเมื่อสิ้นสุดสัญญา มีภาระภาษีอย่างไรบ้าง

ภาระภาษี กรณีให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่งแก่ผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมส่งออก

My Portfolio

รับทำบัญชี ปทุมธานี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี ปทุมธานี

รับทำบัญชี นนทบุรี

Posted 45 minutes ago

รับทำบัญชี นนทบุรี