การเรียนการสอนที่ดีเป็นอย่างไร

Click to rate this post!
[Total: 6 Average: 5]

              สำหรับการเรียนการสอนที่ดีนั้น ผู้สอนต้องมีประสบการณ์ในการสอน และผู้เรียนก็ต้องมีประสบการณ์มาบ้าง เพื่อการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง ทั้งนี้เอง จะทำให้บรรยากาศในการเรียนน่าเรียนมากขึ้นกว่าเดิม ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและการทำกิจกรรมต่างๆขณะเรียนรู้ด้วย แต่ความจริงแล้วการเรียนการสอนที่ดี สามารถปฏิบัติตามได้ดังต่อไปนี้

1. ทำการคำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละคน ซึ่งแต่ละคนก็มีความเข้าใจที่ไม่เหมือนกัน ทำให้การเรียนการสอนต่างๆอาจจะต้องปรับให้มากขึ้นหรือว่าลดให้น้อยลงเพื่อความเหมาะสมในการเรียนการสอน
2. ทุกๆครั้งต้องมีการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้ดีมากกว่าเดิม หากไม่มีการพัฒนาก็หมายความว่าการเรียนการสอนไม่มีคุณภาพพอ
3. เพิ่มเติมความน่าสนใจในการเรียนการสอนให้มีความแตกต่าง เพื่อเป็นจุดเด่นและน่าสนใจต่อผู้เรียน ไม่ให้เบื่อหน่ายในการเรียนการสอน
4. คำนึงว่าผู้เรียนต้องการอะไร ต้องการรูปแบบการเรียนการสอนแบบไหน เพื่อให้การเรียนการสอนออกมาดีที่สุด และทำให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายที่สุด
5. มีความเมตตากรุณาในการเรียนการสอน ไม่ว่าจะดำเนินการเรียนการสอนในเรื่องใดก็ตาม
6. พยายามเพิ่มการเรียนรู้ที่มีความท้าทาย เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการเรียนการสอนและเป็นการทดสอบการเรียนการสอนด้วยว่า แบบใดได้ผล เพื่อให้ผู้เรียนรู้ได้สนุกกับความแตกต่างในการเรียนรู้ที่ท้าทาย
7. คำนึงถึงความเหมาะสมในการเรียนการสอนด้วยว่า แบบนี้มันเหมาะสมต่อการเรียนการอสหรือไม่ แบบไหนที่ผู้เรียนรู้จะได้รับความรู้ที่แท้จริง
8. เติมเต็มสถานการณ์ใหม่ๆให้กับการเรียนรู้ ด้วยการปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนรู้ได้ทำการเรียนรู้ด้วยตัวเองจริงๆ
9. พยายามสนับสนุนสิ่งต่างๆที่ผู้เรียนรู้ถนัด เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
10. มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการเรียนรู้ เพื่อให้ประสบผลสำเร็จ โดยมีทาร์เก็ตของการเรียนการสอนที่ชัดเจน
11. นอกจากจะทำการสอนสิ่งต่างๆแล้ว ผู้สอนก็ต้องเรียนรู้ไปด้วย และต้องเข้าใจผู้ที่มาเข้าเรียนด้วยเช่นกัน ไม่ใช่ให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างเดียว

การเรียนการสอนที่ดีเป็นอย่างไร
การเรียนการสอนที่ดีเป็นอย่างไร

Scroll to Top