การเปิดใบกำกับในการขายเครื่องจักรเก่าที่เสียแล้ว

Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 5]

ขายเครื่องจักรเก่าที่เสียแล้ว ไม่ได้ใช้ในกิจการและมันลกพื้นที่ จะให้ลบออกจาก ทะเบียนทรัพย์สิน ด้วย ไม่ต้องเปิดใบกำกับได้เปล่า


ตอบ: +++ ถ้ากิจการเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องเปิดใบกำกับภาษีค่ะ โดยอิงเกณฑ์ราคาตลาดเป็นหลักค่ะ และนำส่งภาษีขายสรรพากรในเดือนถัดไปคะ +++ wanwan035

[center]wanwan036[/center]

การเปิดใบกำกับในการขายเครื่องจักรเก่าที่เสียแล้ว
การเปิดใบกำกับในการขายเครื่องจักรเก่าที่เสียแล้ว

Scroll to Top