การเปลี่ยนฟอร์มใบกำกับภาษีต้องแจ้งสรรพากรไหมค่ะ

Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 5]

การเปลี่ยนฟอร์มใบกำกับภาษี ต้องแจ้งหน่วยงานไหนไหมค่ะ wanwan037


ตอบ: ไม่ค่ะ กิจการสามารถเปลี่ยนแบบฟอร์มเอกสารใบกำกับภาษีได้เลยค่ะ แต่แบบฟอร์มต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากรค่ะ wanwan029

 การเปลี่ยนฟอร์มใบกำกับภาษีต้องแจ้งสรรพากรไหมค่ะ
การเปลี่ยนฟอร์มใบกำกับภาษีต้องแจ้งสรรพากรไหมค่ะ

Scroll to Top