การเตรียมตัวบริจาคเลือด

Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 5]

ก่อนที่จะมีการเตรียมตัวบริจาคโลหิตที่สภากาชาดไทย เราก็ควรจะต้องมีการทราบกันก่อนว่า จะต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง ซึ่งเป็นเรื่องราวที่สำคัญสำหรับคุณเอง ก่อนที่จะมีการบริจาคโลหิต ทำให้ต้องมีการทราบข้อมูลต่าง ๆ ก่อนการบริจาคเลือด ถ้าอย่างนั้นมาติดตามกับขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในขณะที่บริจาคโลหิตต้องทำอย่างไรบ้าง คุณสมบัติของผู้ที่บริจาคโลหิต

1.จะต้องมีน้ำหนัก45 กิโลกรัมขึ้นไป
2.อายุจะต้องอยู่ในช่วง 17-60 ปี
3.มีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว และอยู่ในระหว่างไม่สบายหรือรับประทานาใด ๆ เลย
4.สตรีมีครรภ์ และมีประจำเดือนไม่ควรบริจาคโลหิตกันเลยค่ะ

การเตรียมตัวก่อนที่จะทำการบริจาคโลหิต
1.ควรนอนพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโง ในเวลาปกติคือก่นอวันที่จะบริจาคโลหิต
2.รับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กที่สูง
3.รับประทานอาหารมื้อหลัก ๆ ก่อนที่จะทำการบริจาคโลหิต หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เนื่องจากจะทำให้สีของพลาสมาผิดปกติเป็นสีขาวขุ่นได้ ไม่สามารถนำไปใช้ได้
4.รับประทานน้ำมาก ๆ อย่างน้อย 3-4แก้ว อย่างเช่น น้ำผมไม้ นม หรือจะเป็นน้ำหวาน เพื่อที่จะเพิ่มปริมาณโลหิตภายในร่างกาย และช่วยในการป้องกันอาการแทรกซ้อนได้
5.งดดื่มแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 24 ชั่วโงก่อนที่จะบริจาคเลือด
6.งดสูบบุหรี่ ก่อนที่จะบริจาคเลือดอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพื่อให้ปอดมีการฟอกโลหิตได้ดีกันเลย

ขณะในการบริจาคโลหิต
1.ควรสวมเสื้อผ้าแขนเสื้อไม่คับเกินไป
2.เลือกแขนข้างที่มีเส้นโลหิตดำขนาดใหญ่และชัดเจน
3.ควรทำตัวตามสบาย
4.ไม่ควรเคี้ยวหมากฝรั่งหรือลูกอมในขณะที่บริจาคโลหิต ดังนั้นนี่ก็คือข้อมูลดังกล่าวเบื้องต้นกับการบริจาคโลหิต ซึ่งการบริจาค ก็ย่อมจะต้องมีการเตรียมตัวต่าง ๆ กันอย่างมากมาย เพื่อเป็นการป้องกันตัวคุณเองไม่ให้มีสุขภาพที่เลวร้าย เมื่อต้องการบริจาค ก็ต้องทำให้ร่างกายแข็งแรงตามไปด้วย ถึงจะบริจาคโลหิตได้ เพราะฉะนั้น หากคุณจะมีการบริจาคก็ต้องทำตามเหล่านี้ เพื่อไม่เกิดความเสี่ยงต่อร่างกายคุณได้เช่นกัน

Scroll to Top